تلفن اصلی:
+98 (21) 44986850
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صمد رسولوی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44986840
فکس +98 (21) 44981160
آدرس پستی

کیلومتر 18/5 جاده مخصوص کرج، خیابان آزادی 67، پلاک 2

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.niloochap.ir

چاپ لفاف های بسته‌بندی (غذایی، دارویی و لبنی)


شرکت‌های مشابه