تلفن اصلی:
+98 (21) 77520777
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن مهام
فکس +98 (21) 77520777
آدرس پستی

خیابان شریعتی، ابتدای خیابان سمیه، پلاک 18، طبقه 3

پست الکترونیک [email protected]

ساخت دستگاه دوخت کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه