تلفن اصلی:
+98 (21) 88721175
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس فصیح خوشگرد
تلفن‌های دیگر +98(21)88721848 / 88711951 / 88711864
فکس +98 (21) 88724906
آدرس پستی

خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، بین خیابان 20 و 22، پلاک 192، طبقه 3

کد پستی 1431983535
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.iahci.ir

ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و توسعه صنایع سلولزی بهداشتی – ارتباط کاری و اطلاع رسانی بین اعضاء – ارتباط با مراجع علمی و تحقیقاتی (دانشگاهها) به منظور بهره مند شدن صنایع از تحقیقات علمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه