تلفن اصلی:
+98 (21) 88768783
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88768783
فکس 88768783
آدرس پستی

خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، نبش کوچه رهبر، پلاک 125، طبقه2، واحد سمت راست

کد پستی 15875/5886

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه