تلفن اصلی:
+98 (21) 88757808
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدحسن میرحیدری (رییس هیئت مدیره)
تلفن‌های دیگر 88757808 / 88757494
فکس 88757808 / 88757494
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 12، پلاک 2، طبقه 3

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه