تلفن اصلی:
+98 (25) 7224048
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد قربانی

تولید ظروف پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه