تلفن اصلی:
+98 (311) 2646181
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2646181
فکس 2646181
آدرس پستی

خیابان بزرگمهر،‌خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر،‌ورودی ثبت احوال

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2646183 (0311)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه