تلفن اصلی:
+98 (31) 36632997
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خسرو کسائیان
فکس +98 (31) 36632997
آدرس پستی

خیابان میر، پلاک226

پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

جاد اصفهان مبارکه، جنب کارخانه پلیاکریل

تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا


شرکت‌های مشابه