تلفن اصلی:
+98 (21) 88041547
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداعلاء حسینی
تلفن‌های دیگر 88041547 / 88249649
فکس 88041547 / 88249649
آدرس پستی

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، جنب پمپ بنزین، کوچه 58، پلاک3، واحد2، ارسال از صندوق

تلفن کارخانه 77-3482076 (0312)
آدرس کارخانه

اصفهان، اتوبان ذوب آهن، منطقه صنعتی اوستور جان، خیابان 11، پلاک 95

تولید مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه