تلفن اصلی:
+98 (21) 22010541
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیاصغر محمدی
تلفن‌های دیگر 22010541 / 22059357 / 22057752
فکس 22010541 / 22059357 / 22057752
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، بن‌بست شناسا، پلاک 12

کد پستی 1967743481
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2342836 (0256) و 2342800 (0255)
فکس کارخانه 2342799 (0255)
آدرس کارخانه

ساوه، شهر صنعتی کاوه

تولید مقوای کرافت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه