تلفن اصلی:
+98 (41) 32871546
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمد وحید پاکدل
تلفن‌های دیگر 32871546 / 32890477
فکس 32871546 / 32890477
آدرس پستی

جاده سنتو، کوی صنعتی شهریار، پشت آذر میخ، کوی صنعتی شهریار، پلاک 41

تولید فوم پلیاتیلن، کارتن پلاستیکی پلیپروپلین و فیلم استرچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه