تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرحسین خداوردی
تلفن کارخانه 3923222 و 3924271 (0262)
فکس کارخانه 3924319 (0262)
آدرس کارخانه

جاده شهریار، نرسیده به پمپ بنزین خادم آباد، جنب بانک ملت، 1/5 کیلومتر داخل خیابان، کوچه شهید چالوکه، شماره 27

ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه