تلفن اصلی:
+98 (21) 55006581
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرامرز عباسپور
تلفن‌های دیگر 55006581
فکس 55006581
آدرس پستی

اتوبان بهشت زهرا، جنب پل هوایی، صالح آباد ، صالح آباد شرقی

ساخت، چاپ و لمینیت کارتن 3 لا و 5لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه