تلفن اصلی:
+98 (21) 55647796
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سجاد شجره
تلفن‌های دیگر 55647796
فکس 55647796
آدرس پستی

سر پل جوادیه، دشت آزادگان، جنب مسجد انقلاب

ساخت کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه