تلفن اصلی:
+98 (21) 55060671
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا صفی پور
تلفن‌های دیگر 55060671
فکس 55060671
آدرس پستی

ترمینال جنوب، ضلع شمالی پارک بعثت، خیابان شهید احمد سمیعی، پلاک52

ساخت کارتن سه لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه