تلفن اصلی:
+98 (21) 33553965
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریم و یوسف نقوی
فکس +98 (21) 33553965
آدرس پستی

تهران - تهران - چهارراه سیروس - ابتدای خیابان ۱۵خرداد شرقی - روبروی بانك ملی

آدرس کارخانه

تهران - تهران - چهارراه سیروس - ابتدای خیابان ۱۵خرداد شرقی - روبروی بانك ملی

انواع جعبه و کارتنهای سه لا و پنج لا- سینگل فیس و جعبه های فانتزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه