تلفن اصلی:
+98 (21) 66805128
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66805128
فکس 66805128
آدرس پستی

خیابان 17 شهریور، 15 متری سوم شمالی، پلاک131

تولید ورق و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه