تلفن اصلی:
+98 (21) 55602958
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رشید معصومی
فکس +98 (21) 55069292
آدرس پستی

تهران - خ. ۱۵خرداد - چهارراه گلوبندك - ك. بادمچی - ك. چاله حصار - روبروی مسجد اردبیلی ها - پ. ۸۰

ساخت و چاپ کارتن و جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه