تلفن اصلی:
+98 (21) 33568882
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد گلاب
تلفن‌های دیگر 33568882 / 33569608
فکس 33568882 / 33569608
آدرس پستی

چهار راه شهید مصطفی خمینی (سیروس)، مقابل بانک تجارت، اول کوچه تکیه، پلاک 436

تولید کارتن 3لا و 5 لا و جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه