تلفن اصلی:
+98 (21) 55912737
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل التفات اصغری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55902728
آدرس پستی

تهران-خیابان رجایی - پایین تر از بیمارستان شهدای 7 تیر - بعد از پل آوینی - خیابان حاج حبیب - روبروی سوله پیمان

ساخت کارتن با لمینیت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه