تلفن اصلی:
+98 (511) 6100679
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس فضل
تلفن‌های دیگر 6100679 / 5413499
فکس 6100679 / 5413499
آدرس پستی

شهرک صنعتی توس، فلکه اول، بلوار تلاش شمالی، خیابان هفتم، خیابان 7/3

ساخت و چاپ کارتن 3لا و 5 لا و ئی فلوت با چاپ و لمینیت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه