تلفن اصلی:
+98 (21) 44503476
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیف‌اله شیری
تلفن‌های دیگر 44503476
فکس 44503476
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج، کیلومتر 5، قبل از ایران تایر، کوچه پنجم، پلاک3

ساخت کارتن 3لا و 5لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه