تلفن اصلی:
+98 (21) 44503350
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالکریم اکبری
تلفن‌های دیگر 44503350
فکس 44503350
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج، مقابل کارخانه ارج، بلوار گلها، شهرک کاظمیه، نبش خیابان16، پلاک158

ساخت و چاپ کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه