تلفن اصلی:
+98 (21) 55066507
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی معصومی
تلفن‌های دیگر 55066507
فکس 55066507
آدرس پستی

خیابان شهرزاد، کوچه شهید لطفی مهیاری، پلاک22

ساخت کارتن و جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه