تلفن اصلی:
+98 (21) 66724581
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداحمد خدایی
تلفن‌های دیگر 66724581 / 66714321
فکس 66724581 / 66714321
آدرس پستی

خیابان لاله زار نو، چهارراه مهنا، پلاک 744

اوراق چاپی، چاپ افست


شرکت‌های مشابه