تلفن اصلی:
+98 (21) 55306548
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس باقر کتابفروش
تلفن‌های دیگر 55306548 / 55061810
فکس 55306548 / 55061810
آدرس پستی

میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرساز یا 20متری وفا، پلاک520یا390

چاپ و ساخت جعبه وسائل بهداشتی و مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه