تلفن اصلی:
+98 (21) 33933592
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا شوشتریزاده
تلفن‌های دیگر +98(21)33118742
فکس +98 (21) 33933592
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، جنب کوچه دیبا، پلاک543

کد پستی 1146654417

چاپ جعبه و لیبل


شرکت‌های مشابه