تلفن اصلی:
+98 (21) 66722364
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد جلدی
تلفن‌های دیگر 66722364 / 66709662
فکس 66722364 / 66709662
آدرس پستی

خیابان چرچیل، کوچه احمد محمد بیک، پلاک 62و60

چاپ و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه