تلفن اصلی:
+98 (21) 33554857
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبر اصغری
تلفن‌های دیگر 33554857
فکس 33554857
آدرس پستی

چهارراه سیروس، خیابان 15 خرداد شرقی، جنب مسجد امام حسن، پلاک 216

چاپ و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه