تلفن اصلی:
+98 (21) 55639416
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن خلیل‌پرست اسلامی
تلفن‌های دیگر 55639416
فکس 55639416
آدرس پستی

خیابان مولوی، بازار چه سعادت، کوچه معظم، پلاک79،77

کد پستی 1164786911

چاپ و تیغ زنی جعبه


شرکت‌های مشابه