تلفن اصلی:
+98 (21) 33927196
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین اراکی آزاد
تلفن‌های دیگر 33927196 / 33111236
فکس 33927196 / 33111236
آدرس پستی

خیابان جمهوری، نزدیک میدان بهارستان، اول خیابان ملت، پلاک 213

چاپ روی جعبه


شرکت‌های مشابه