تلفن اصلی:
+98 (21) 55605911
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ایواله نقیزاده
تلفن‌های دیگر 55605911
فکس 55605911
آدرس پستی

خیابان خیام، جنب مسجد سید نصرالدین، کوچه شادلو، پلاک13

چاپ و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه