تلفن اصلی:
+98 (21) 55633916
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی صبوحی
تلفن‌های دیگر 55633916
فکس 55633916
آدرس پستی

گلوبندک، کوچه چاله حصار، مقابل مسجد اردبیلیها، پلاک 46

چاپ و تیغ زنی جعبه


شرکت‌های مشابه