تلفن اصلی:
+98 (21) 55627160
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام نقوی
تلفن‌های دیگر 55627160
فکس 55627160
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد غربی، کوچه شهید بادامچی، پلاک 72

چاپ جعبه و لیبل


شرکت‌های مشابه