تلفن اصلی:
+98 (311) 4462965
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد عبودیت
تلفن‌های دیگر 4462965
فکس 4462965
آدرس پستی

خیابان عبدالرزاق، مقابل خیابان حکیم

چاپ جعبه و لفاف بسته‌بندی و انواع مطبوعات رنگی و ساده


شرکت‌های مشابه