تلفن اصلی:
+98 (21) 66423380
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عیسی سلیمانی
تلفن‌های دیگر 66423380 / 66925527
فکس 66423380 / 66925527
آدرس پستی

خیابان جمهوری، اول جمالزاده، پلاک 73

چاپ اوراق تجاری و جعبه


شرکت‌های مشابه