تلفن اصلی:
+98 (21) 33906297
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محدرضا لطیفی
تلفن‌های دیگر 33906297 / 33905588
فکس 33906297 / 33905588
آدرس پستی

چهارراه سیروس، روبروی بازار سر پولک، کوچه برهمه، کوچه تختی، پلاک 3

چاپ، ورنی UV و ساخت جعبه، لمینیت


شرکت‌های مشابه