تلفن اصلی:
+98 (21) 55638915
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبر مشهدیزاده
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55804570
فکس +98 (21) 55804570
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، بازار نوروزخان، پلاک 27، فروشگاه مشهدیزاده

تولید و چاپ کیسه‌های پلیاتیلن و سلفون به همراه چاپ، فلکسو چهار رنگ عرض 80cm استک ساخت ایران، فلکسو دو رنگ عرض 60cm استک ساخت ایران، فلکسو دو رنگ عرض 70cm استک ساخت ایران، فلکسو شش رنگ عرض 80cm استک ساخت تایوان، برش به همراه دوخت (4 دستگاه)


شرکت‌های مشابه