تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید ابراهیم شریفی نیا
آدرس پستی

خیابان ایرانشهر، پایین تر از سمیه،‌ساختمان 78

تولید و چاپ فیلم پلاستیک و تولید اسفنج


شرکت‌های مشابه