تلفن اصلی:
+98 (21) 33774050
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد تاری وردی زاده
تلفن‌های دیگر 33774050 / 33754050 / 33759694
فکس 33774050 / 33754050 / 33759694
آدرس پستی

خیابان فدائیان اسلام، روبروی کارخانه دستمال کاغذی حریر، خیابان آمادگاه کاوه، شماره 6

تولید و چاپ و لمینت لفاف بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه