تلفن اصلی:
+98 (21) 33908121
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود مصدقی فر
تلفن‌های دیگر 33908121 / 33908085
فکس 33908121 / 33908085
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، خیابان پامنار، جنب بانک تجارت، ساختمان فیلم کار، طبقه دوم

تلفن کارخانه 22223731-22223427 (021)
آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، اولین چهارراه، سمت راست

فیلم پلیاتیلن و نایلون از عرض 10 تا 600 سانتی متر و چاپ از عرض 10 تا 140 سانتی متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه