تلفن اصلی:
+98 (261) 6609690
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خلیل کسایی
تلفن‌های دیگر 6609690
فکس 6609690
آدرس پستی

جاده فردیس، خیابان اهری، نسترن74، پلاک108

تلفن کارخانه 6609690 (0261)-09121641520

تولید و چاپ فیلم های پلاستیکی


شرکت‌های مشابه