تلفن اصلی:
+98 (21) 88890390
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی هاشمیزاده فرد
تلفن‌های دیگر 88890390 / 88900211
فکس 88890390 / 88900211
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی سینما آفریقا، کوچه رهبان، پلاک 12، طبقه همکف

تولید و چاپ فیلم پلاستیک، تولید کیسه پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه