تلفن اصلی:
+98 (21) 77349714
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی آزادی
تلفن‌های دیگر 77349714 / 77351212
فکس 77349714 / 77351212
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان نهم غربی، پلاک 12

تولید قطعات و فیلم پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه