تلفن اصلی:
+98 (21) 55906927
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمجتبی هاشمی حقیقت
تلفن‌های دیگر 55906927 / 55909612
فکس 55906927 / 55909612
آدرس پستی

خیابان شهید رجایی، بعد از بیمارستان 7تیر، خیابان شهید محمدیان، کوی حقیقت، پلاک 8

تولید فیلم و کیسه دسته دار پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه