تلفن اصلی:
+98 (21) 44 51 81 81
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر بیاضیان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44503898
فکس +98 (21) 44 50 48 57
آدرس پستی

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، مقابل شهاب خودرو، خیابان 22، خیابان نخ زرین

کد پستی 1389743961
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.parnianprint.com

چاپ، برش، لمینیت، واکس و تبدیل انواع لفاف‌های بسته‌بندی مواد غذایی، بهداشتی و دارویی


شرکت‌های مشابه