تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا ساعدی
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 8-44504927 و 44525244 (021)
فکس کارخانه 44525245 (021)
آدرس کارخانه

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین 22

تهیه کلیشه دیجیتالی فلکسو در ابعاد 120*90 یک تکه، تهیه کلیشه فلکسو آنالوگ (ساده) با ضخامت 1/14 تا 5/5 میلی متر، تهیه فیلم مات مخصوص کلیشه


شرکت‌های مشابه