تلفن اصلی:
+98 (262) 3835830
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرید سجادی ذاکری
تلفن‌های دیگر 3835830
فکس 3835830
آدرس پستی

کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه کاروانسرا سنگی، بعد از سیلوهای بهپرور، پلاک 23

پست الکترونیک [email protected]

چاپ لفافهای بسته‌بندی به روش فلکسو و روتوگراور


شرکت‌های مشابه