تلفن اصلی:
+98 (21) 44504994
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید بهنامجو
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44504995
فکس +98 (21) 44504996
آدرس پستی

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، پشت بانک ملت ،شعبه پارس خودرو

کد پستی 1399615613
وب سایت www.sultanchap.com
شخص پاسخگو مسعود حاجی پور

چاپ و لمینیت فیلم و لفاف و ساخت پاکت پلاستیکی، چاپ و بسته بندی سلفون


شرکت‌های مشابه