تلفن اصلی:
+98 (21) 22738779
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس دقت‌پور
تلفن‌های دیگر 22738779 / 22714499 / 22726080
فکس 22738779 / 22714499 / 22726080
آدرس پستی

میدان تجریش، اول خیابان باهنر، جنب پارکینگ طبقاتی شهرداری ، پلاک 514

چاپ روی فیلم پلاستیک و فویل آلومینیوم


شرکت‌های مشابه